Polonijna Fundacja Kulturalna Nowej Zelandii

[Polonia Cultural Foundation of New Zealand]

 

Powstała i została zarejestrowana Polonijna Fundacja Kulturalna Nowej Zelandii. Celem Fundacji jest skupienie Polaków w Nowej Zelandii oraz Nowozelandczyków sympatyzujących czy interesujących się sprawami Polski i Polonii. Fundacja jest otwarta na inne kraje rejonu Pacyfiku.

1 Fundacja stawia sobie za zadanie następujące cele:

Zbierać i zabezpieczać polskie wydawnictwa, szczególnie wydawnictwa emigracyjne znajdujące się w zbiorach tutejszej Polonii oraz osobiste pamiątki. Będą one udostępniane w formie komputerowej na naszej stronie internetowej i w miarę potrzeb przekazywane do zbiorów działu historycznego Biblioteki w Auckland lub Nowozelandzkiej Biblioteki Narodowej.

2 Publikować w Polsce i w Nowej Zelandii pamiętniki i dokumenty dotyczące emigracji polskiej.

3 Wzbudzać zainteresowanie polskiego środowiska emigracyjnego, jak również innych mieszkańców Nowej Zelandii sprawami polskimi, rolą polskiej emigracji w kulturze Nowej Zelandii, oraz dokumentować kontakty polsko-maoryskie. Zwracamy się z apelem do polskich organizacji w Nowej Zelandii o kontakt i współpracę.

4 Udostępniać informacje o nowozelandzkich publikacjach dostępnych w bibliotekach publicznych a dotyczących spraw polskich czy polonijnych.  Będziemy się kontaktować z autorami i twórcami interesującymi się spawami polskimi.

5 Zachęcać polskie środowiska emigracyjne do wymiany poglądów na temat roli polskiej emigracji i jej przyszłości w Nowej Zelandii, oraz wzbudzać zainteresowanie sprawami Polski pod hasłem „co dalej, emigracjo  polska w Nowej Zelandii?”.

Założono dla realizowania celów Fundacji stronę internetową u nowozelandzkiego dostawcy (strona Polonianz - w organizacji), na której udostępniane będą książki i dokumenty w posiadaniu Fundacji, zamierzamy także uruchomić Forum Dyskusyjne. Tymczasem mamy opracowanych kilkanaście pozycji książkowych  z naszych zbiorów oraz szereg polonijnych dokumentów. W ramach działalności Fundacji wydano w Polsce „Wspomnienia augustowskie” stanowiące pamiętnik pani Wiesławy Fajner. Podobne zbiory są w przygotowaniu.

Fundacja składa się z jedenastu osób Fundatorów i Sympatyków zamieszkałych w Nowej Zelandii, ale chętnie przyjmiemy do Zespołu nowych sympatyków podejmujących się określonych zadań.

Fundacja przyjmuje dary rzeczowe w postaci książek, czasopism polskich, pamiętników, pamiątek osobistych, oraz wspomnień z perspektywą ich udostępniania i publikowania w Polsce lub w Nowej Zelandii po polsku lub angielsku. Będziemy także wdzięczni za dary pieniężne, choć jak dotąd mamy bardzo skromne wymagania finansowe. Nasza praca prowadzona jest na zasadach woluntariatu.

 

Roman Antoszewski

Malwina Schwieters

 Dalsze informacje uzyskać można pisząc na adres:

antora@ihug.co.nz lub patschwiet@hotmail.com