Założenia programowe

 

 

 
Książki
 

[dziabnij tu]

Autor (alfab.)

Tytuł

rok,miejsce

Wiesława Bobrowska
(
Wiesława Fajner)
Wspomnienia augustowskie 2014
Warszawa

Ludwik Delavoux Opis piękności natury, czyli
Listy Władysława do Celestyny
1828
Kraków
Marian Falski Elementarz
dla szk
ół miejskich
1937 (?)
Warszawa
  Jenny Harrison Out of Poland;
When the best revenge  is to have survived
2017
Te Aroha,
NZ

Marian Hemar Dwie Ziemie Święte
(rękopis Anny Rubiszowej)
1943
Teheran

Ron Jeffery Red runs the Vistula 1985
Auckland

Ron Jeffery Wisła jak krew czerwona
(tłumaczył R. Antoszewski)
2006
Warszawa
Feliks Konarski
(REF-REN)
Piosenki z plecaka Helenki
(z nutami)
1946
Rzym

Zofia Korzeniowska
(Zofia Kozub)
Ogród 2005
Kraków
Stanisław Lam
(opracowanie)
Antologia Poezji Polskiej 1939 - 1945 1946
Paryż
Sygurd Wiśniowski Dzieci Królowej Oceanii 1877
Warszawa

 

INNE  PROGRAMY.


'Polonizacja' komputera
(jak nauczy
ć komputer posługiwania się polskimi literami)

 

  Site Meter